Problematyka badawcza:

  • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
  • Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-badawczymi
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Zarządzanie własnością intelektualną

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Ekonomiczna analiza decyzyjna