Uczymy już od 34 750 dni
Konferencja

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - 2017

W dniach 11-12 października odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach pt.: Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Organizatorem Konferencji była Katedra Zarządzania Strategicznego. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, która pełniła również rolę Przewodniczącej Rady Programowej. W czasie otwarcia Konferencji przemówiła Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP.


W wydarzeniu uczestniczyło około 100 przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich specjalizujących się w problematyce współczesnego zarządzania strategicznego. Rezultaty ich prac przedstawione zostały w panelach dyskusyjnych: Kierunki badań wyborów strategicznych, Wybory strategiczne w praktyce, Wybory strategiczne przedsiębiorstw i ich rezultaty


Tegoroczna Konferencja była znaczącym wydarzeniem tego typu zorganizowanym przez Katedrę Zarządzania Strategicznego, która w tym roku świętuje 10 lat funkcjonowania. Zaproszeni Goście jak i Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mieli możliwość przedstawienia wyników prowadzonych badań naukowych, wymiany poglądów oraz nawiązania współpracy badawczej.


V edycja Konferencji zaplanowana jest na 2019 rok. Zapraszamy.