Maciej Brzozowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 1999 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt (lata 2006-2016), obecnie jako starszy wykładowca (od 2016 r.). W latach 1999-2010 pracownik Katedry Systemów i Technik Zarządzania, od 2010 roku członek zespołu Katedry Zarządzania Strategicznego. W ramach swoich zainteresowań naukowych prowadzi badania w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz najnowszych koncepcji i metod zarządzania. Rezultatem pracy naukowej są liczne publikacje, w tym monografie, podręczniki, artykuły a także materiały dydaktyczne dla studentów. Realizował także wiele projektów doradczych i szkoleniowych z zakresu formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz doskonalenia systemu zarządzania nimi, m.in. zarządzania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca licznych przedmiotów związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem zmianami oraz zarządzaniem projektami na studiach MBA, podyplomowych, magisterskich i licencjackich. 

  Problematyka badawcza:
  - Zarządzanie projektami i portfelami projektów 
  - Zarządzanie strategiczne 
  - Osobiste wartości i kompetencje menedżerów 
  - Współczesne koncepcje i metody zarządzania 
  - Ryzyko w zarządzaniu strategicznym 
  - Zarządzanie wzornictwem (design management) 

  Dydaktyka:
  W języku polskim:
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektami 
  • Zarządzanie portfelem projektów 
  • Zarządzanie zmianami 
  • Strategiczne zarządzanie projektami 
  • Zarządzanie zespołami w projektach
  • Organizacja projektowa 
  • Doradztwo w zarządzaniu projektami 
  • Metody i koncepcje zarządzania
  W języku angielskim:
  • Strategic management in the Polish business environment
  • Managing people in an organization
  • Strategic Human Resources Management
  • Human Resources Management
  • Change Management 
  • Strategic Planning 
  • Innovative Project Management