Konsulting Gospodarczy to nowo utworzona specjalność Katedry Zarządzania Strategicznego, na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalność ta powstała w odpowiedzi na prośby wielu firm konsultingowych poszukujących w murach naszej uczelni pracowników sektora doradztwa.


Specjalność ta kompleksowo oraz zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje nas – studentów – do pracy konsultanta w Polsce i za granicą.


Specjalność Konsulting Gospodarczy składa się z dwóch modułów:

 • na studiach licencjackich zostajemy przygotowani do roli:
  • analityka strategicznego,
  • analityka branżowego/sektorowego,
  • analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe,
  • analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania.
 • po studiach magisterskich z kolei, możemy pracować jako:
  • doradcy w zakresie kształtowania strategii rozwoju, strategii funkcjonalnych i instrumentalnych,
  • doradcy w zakresie projektowania przedmiotu działalności,
  • doradcy w zakresie kształtowania konkurencyjności,
  • menedżerowie zarządzającym procesami gospodarczymi.

W trakcie studiów możemy zdobyć następujące umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania oraz skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów strategicznych,
 • podejmowania decyzji wynikających z analizy uwarunkowań działalności gospodarczej,
 • szacowania potencjału strategicznego podmiotów gospodarczych,
 • formułowania i oceny opcji strategicznych,
 • symulacji i analizy opłacalności przedsięwzięć gospodarczych,
 • wdrażania nowoczesnych metod zarządzania,
 • efektywnego zarządzania projektem,
 • zarządzania zmianami i sytuacją kryzysową,
 • korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces zarządzania i proces doradztwa gospodarczego,
 • raportowania, prezentowania i wizualizacji informacji,
 • skutecznego negocjowania,
 • budowy relacji interpersonalnych.

Pracę możemy znaleźć:

 • w firmach konsultingowych,
 • w działach analiz przedsiębiorstw,
 • w agencjach badań rynku,
 • w instytucjach finansowych.

Przedstawiamy też 10 powodów dla których warto studiować Konsulting Gospodarczy:

 1. Został utworzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony firm komercyjnych na doradców w zarządzaniu na wszystkich szczeblach;
 2. Kształci specjalistów w zakresie diagnozy strategicznej, reorientacji i reorganizacji przedsiębiorstw, z czym każdy podmiot gospodarczy musi się w swojej działalności zmierzyć wielokrotnie;
 3. Zaznajamia z najnowszymi rozwiązaniami zarządzania uwzględniających koncepcje nowoczesnych modeli biznesu, tworzenia wartości przedsiębiorstwa, kontrolowania ryzyka strategicznego oraz pomiaru efektywności przedsięwzięć strategicznych;
 4. Kształci specjalistów z zakresu doradztwa dla różnych branż, zarówno w sektorze wytwórczym, handlowym, finansowym, jak i handlowo-usługowym;
 5. Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia wiedzą, czego oczekuje Twój potencjalny pracodawca;
 6. Program specjalności gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu: analizy i planowania strategicznego, finansów, marketingu, sprzedaży, logistyki, negocjacji, controllingu oraz zastosowania IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 7. Nie ma charakteru masowego – daje gwarancje, że gdy skończysz tą specjalność, będzie ona atutem na rynku pracy;
 8. Odbędziesz staże i praktyki w renomowanych firmach doradczych;
 9. Przygotowuje Cię do kreatywnego i ciekawego zawodu;
 10. Konsulting to branża, której kryzys się nie ima.

Zapraszamy!