Dla doktorantów

Nowy regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na UEP