Przewodniczący Kapituły Konkursowej
- mgr Krzysztof Leń

Członkowie:
- dr Mariusz Szeib
- Maciej Wiśniewski
- dr hab. Robert Romanowski, prof. nadzw. UEP
- dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP
- dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP