I Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Logistyki i Transportu
 • Inwestycji i Nieruchomości
 • Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

mgr Sylwia Paluszak - koordynator

sylwia.paluszak@ue.poznan.pl

tel: 61-854-35-31

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

kiin@ue.poznan.pl

Katedra Logistyki i Transportu

klit@ue.poznan.pl


Anna Fręśko

anna.fresko@ue.poznan.pl

tel: 61-854-31-14

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

kziazp@ue.poznan.pl  

II Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
 • Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Mikroekonomii
 • Strategii Marketingowych
miejsce: Collegium Altum, pok. 812

mgr Małgorzata Fraszewska – koordynator

malgorzata.fraszewska@ue.poznan.pl

tel. 061-854-38-26

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

cafiw@ue.poznan.pl

Katedra Strategii Marketingowych

ksm@ue.poznan.pl

 

mgr Magdalena Kujawiak

magdalena.kujawiak@ue.poznan.pl

tel. 061-854-39-62

Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

kiirk@ue.poznan.pl

Katedra Mikroekonomii

kmik@ue.poznan.pl


III Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Katedra Handlu i Marketingu,
 • Katedra Zarządzania Strategicznego

mgr  Beata Sobiecka-Dohnal - koordynator

beata.sobiecka-dohnal@ue.poznan.pl
khim@ue.poznan.pl

tel. 061-856-94-24

Budynek A, III piętro, pokój 323


mgr  Małgorzata Bogusz

malgorzata.bogusz@ue.poznan.pl

kzs@ue.poznan.pl

tel. 061-856-94-32

Budynek A, III piętro, pokój 322


IV Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Badań Rynku i Usług
 • Teorii Organizacji i Zarządzania
Koordynator: mgr Renata Kulpińska
miejsce: Budynek C, parter, p. 112, tel: 61-854-36-23

V Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Finansów Przedsiębiorstw
 • Rachunkowości

Koordynator

mgr Katarzyna Bachorska

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl

kfp@ue.poznan.pl

nr. tel. 061-854-38-62

Budynek C, Towarowa 53

I piętro, pokój 120

 

Katedra Rachunkowości

mgr Ewa Budniak

e.budniak@ue.poznan.pl

katrach@ue.poznan.pl

nr. tel. 061-854-38-38

Budynek C, Towarowa 53

I piętro, pokój 107

 

mgr Karolina Szubert

karolina.szubert@ue.poznan.pl

katrach@ue.poznan.pl

nr. tel. 061-854-38-38

Budynek C, Towarowa 53

I piętro, pokój 107