Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 12/2016

w sprawie: zmiany Komunikatu nr 7/2016 Kanclerza UEP dotyczącego badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu