Komunikaty Rektora

Komunikat nr 14/2015

w sprawie: możliwości skrócenia pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi czasu pracy ze względu na wysokie temperatury powietrza