Uczymy już od 35 009 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 1/2013

w sprawie powołania Komisji Wyceny Środków Trwałych i Aparatury Badawczej