Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 10/St.Pod./2015

w sprawie: sprostowania omyłki w Zarządzeniu nr 34/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"