Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 19/St.Pod./2014

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 109/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"