Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 27/St.Pod./2016

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 6/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 24 marca 2016 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "E-marketing"