Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 4/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi”