Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 4/St.Pod./2014

w sprawie: zmiany kierownika dwudziestej drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Ubezpieczenia Gospodarcze"