Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 41/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Poznaniu