Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 46/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Bankowość"