Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 47/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Zielonej Górze