Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 61/St.Pod./2012

w sprawie zmiany kierownika pierwszej edycji Studiów Podyplomowych „Gospodarka, Rachunkowość i Sprawozdawczość Budżetowa”.