Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 71/St.Pod./2014


w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy