Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 75/St.Pod./2016

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 50/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”