Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 87/St.Pod./2015

w sprawie: zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Bankowość i doradztwo finansowe"