Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 88 /St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie”