Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 90/St.Pod./2014

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania