Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 94/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 41/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" (dla służb mundurowych)