Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 99/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 64/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 1 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu siódmej edycji Studiów Podyplomowych "Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości"