Erasmus+ 2018/2019 dla pracowników UEP

Kraje programu, umowy bilateralne

Informacje na temat uczelni partnerskich: https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/uczelnie-partnerskie,c119/ 

Kraje, do których mogą być realizowane wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz odbycia szkolenia (STA):

Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja.