Uczymy już od 35 001 dni
Studia 2022/2023

Stawki stypendium 2022/2023

Miesięczne stawki stypendium na długoterminowe wyjazdy na studia w programie Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Grupa 1 
– Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14  550 €
Grupa 2 
– Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta,Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13  500 €
Grupa 3
– Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry   450 €

Kraje regionu 14: Countries not covered by the External Action Instruments– Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.
Kraje regionu 13: Countries not covered by the External Action Instruments– Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami”
(students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy
miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.
Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje: grupa osób kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
osoby z niepełnosprawnościami Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ze środowisk uboższych Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. 
Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów.

W związku z informacją Polskiej Narodowej Agencji (NA) programu Erasmus+  z dnia 4 lipca 2022r. dotyczącą stosowania podziału 

miesięcznych stawek stypendium przyznawanego studentom na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ ustala się następujący 

nowy podział na grupy krajów i stawki miesięczne stypendiów na wyjazdy na studia (SMS) z projektu 2022:

Kraje należące do danej grupy

Stawka wg nowego podziału

  
  

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14


550 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry


450 €