Komunikaty

Erasmus+ zalecenia FRSE

Informacje Narodowej Agencji programu Erasmus+ dotyczące mobilności:
W celu ustalenia opcji powrotu istnieje także możliwość kontaktu z placówką dyplomatyczną Polski w kraju goszczącym. Aktualne adresy znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiele konsulatów uruchomiło specjalne numery alarmowe. Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło ogólny numer alarmowy dotyczący możliwości przekraczania granic: +48 22 523 8880. 
Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ  uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/ wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce. Jeśli Państwa studenci/pracownicy nie znajdują się w ww. grupie, to prosimy, aby mimo wszystko wypełniali ankietę przedstawiając swoją sytuację lub dzwonili na infolinię w celu uzyskania informacji, czy mogą skorzystać z opcji udostępnianej przez Rząd RP lub kontaktowali się z polską placówką dyplomatyczną.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu do Polski, biorąc pod uwagę możliwe środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic. W przypadku długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.
Przydatne linki:
 Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en 
 Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/funduszeregiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy 
 Ministerstwa Spraw Zagranicznych:https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dlapodrozujacych/ 
 Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ 
 Polskich Linii Lotniczych LOT: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu 
 Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus, https://www.ecdc.europa.eu/en/novelcoronavirus-china/questions-answers.