Uczymy już od 34 756 dni
Oferty wyjazdów

Spring semester in Universidad del Pacifico (Lima, Peru)

Dział Współpracy z Zagranicą  informuje o możliwości ubiegania się o wyjazd na semestr letni (Spring) roku akademickiego 2021/2022 na studia w uczelni partnerskiej UEP Universidade del Pacifico w Peru
Oferta skierowana jest do studentów :
II roku studiów pierwszego stopnia (wyjazd w semestrze 4);
I roku studiów drugiego stopnia (wyjazd w semestrze 2);
II roku studiów drugiego stopnia (wyjazd w semestrze 4).
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do DWZZ pocztą oraz skanów mailem (monika.malek@ue.poznan.pl) do dnia 8 października 2021 następujących dokumentów:
- Formularza studenta UEP (do pobrania na stronie) na wyjazd zagraniczny, podpisanego przez studenta, BOS (informacja o średniej) promotora (jeśli dotyczy)i Dyrektora studiów (do pobrania na stronie)
- Potwierdzenia znajomości języka angielskiego, bądź hiszpańskiego: zdany test Erasmusa, lub kopia certyfikatu lub zaświadczenie od lektora SPNJO (dokument do pobrania w sekretariacie SPNJO) potwierdzające, że student zna język angielski na tyle dobrze, by móc w tym języku studiować w Peru.
Zakwalifikowane osoby będą zobligowane do wypełnienia formularza online wysłanego przez Universidade del Pacifico po przesłaniu nominacji przez DWZZ.
Język wykładowy: angielski lub hiszpański
Liczba miejsc: 2 / semestr
Universidad del Pacífico nie posiada akademików ale udziela informacji na temat możliwości zakwaterowania w wynajmowanych mieszkaniach, prywatnych akademikach czy family homes .
Miesięczne koszty zakwaterowania to ok. 300-400 USD .
Wiza jest obowiązkowa dla wszystkich przyjeżdżających studentów.  International Relations Office w Universidad del Pacífico poinformuje o wymaganych dokumentach. Student otrzyma informację drogą e-mail. Procedura uzyskania wizy zajmuje 2 do 6 tygodni.
Wszyscy studenci przyjeżdżający do Peru muszą posiadać pełne ubezpieczenie oraz posiadać potwierdzenie zaszczepienia przeciwko COVID-19.