ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka angielskiego potwierdza się poprzez (jedno z niżej wymienionych):

1. zaliczenie testu z języka angielskiego w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP

2. posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla języka angielskiego (do wglądu),

Certyfikaty z języka angielskiego określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

 

-    LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4

-    TELC B2 Business English Purposes

-     Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher

-     Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE), egzamin zdany na ocenę A

-     Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE), egzamin zdany na ocenę A lub B

-     Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0

-    BULATS B2, C1 lub C2

-    Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów

 

3. Zaświadczenie wystawione prze lektora języka angielskiego potwierdzające wystarczającą znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym odbycie studiów w instytucji przyjmującej (poziom min. B2)