Szkolenie okresowe BHP

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora nr 49/2023 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie BHP

Obowiązek przywrócenia i uzupełnienia szkolenia okresowego w zakresie BHP jest wynikiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (od 1 lipca 2023 r.).

Szkolenie online za pośrednictwem platformy szkoleniowej odbędą:

1) osoby kierujące pracownikami (rektor i prorektorzy, kanclerz, kwestor, kierownicy/dyrektorzy jednostek organizacyjnych i ich zastępcy, brygadziści);

2) nauczyciele akademiccy (pracownicy badawczy, dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni);

3) pracownicy Biblioteki Głównej;

4) pracownicy naukowo-techniczni;

5) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych.

Pracownicy wymienieni w pkt. 1-5 są zobowiązani do ukończenia szkolenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania danych do logowania w wiadomości e-mail.

Akcja szkoleniowa powinna zostać zakończona nie później niż 28 grudnia 2023 roku.

Istnieje możliwość uwzględnienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia u innego pracodawcy pod warunkiem przesłania do Działu Spraw Pracowniczych UEP oryginalnego zaświadczenia lub kserokopii zgodnej z oryginałem.

Osoba do kontaktu: Ewa Piotrzkowska

Adresy e-mail: ewa.piotrzkowska@ue.poznan.pl; bhp@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.