Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki

• Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP (Zarządzenie Rektora UEP nr 60/2018 Załącznik)

• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Czytelni Książek Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)

• Zasady szczegółowe dotyczące wypożyczania książek z Oddziału Księgozbioru Studenckiego (Wypożyczalni) Biblioteki Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)

• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z Sal pracy zespołowej w Bibliotece Głównej UEP (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)

• Zasady szczegółowe dotyczące korzystania z wrzutni (wydane przez Dyrektora Biblioteki Głównej UEP)

• Zarządzenie Rektora UEP nr 52/2023 w sprawie opłat za korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz opłat za wysyłane monity – obowiązuje od dnia 1.10.2023

Struktura organizacyjna Biblioteki

Zarządzenie Rektora UEP nr 58/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

• Zarządzenie Rektora UEP nr 10/2011 w sprawie utworzenia Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i powołania Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP

• Zarządzenie Rektora UEP nr 21/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP

Zbiory Biblioteki - rozprawy doktorskie:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publiczne udostępnianie rozprawy doktorskiej – dotyczy rozpraw, których autorzy rozpoczęli studia doktoranckie od roku akademickiego 2019/2020 (według nowej procedury)

Uchwała Senatu UEP nr 57 w roku akademickim 2020/2021 w sprawie zmiany w uchwale nr 3 Senatu UEP z 27 września 2019 roku – postępowanie o nadanie stopnia doktora

Zarządzenie Rektora UEP nr 70/2014 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – obowiązuje od dnia 19.12.2014 do 31.12.2023 – dotyczy rozpraw, których autorzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (według starej procedury)

Zarządzenie Rektora UEP nr 1/2009 w sprawie zasad zamieszczania w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej rozpraw doktorskich i zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym – obowiązywało do dnia 18.12.2014

Baza Wiedzy UEP:

• Komunikat Rektora UEP nr 11/2022 w sprawie określenia kluczowych problematyk badawczych w UEP na lata 2022-2024

• Zarządzenie Rektora UEP nr 57/2022 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych pracowników i doktorantów UEP oraz osób uczestniczących w pracach badawczych i rozwojowych na UEP

• Zarządzenie Rektora UEP nr 18/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020

• Zarządzenie Rektora UEP nr 81/2019 w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020

• Zarządzenie Rektora UEP nr 16/2019 w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020

• Zarządzenie Rektora UEP nr 72/2018 w sprawie wprowadzenia systemu informacji naukowej Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – obowiązuje od dnia 11.12.2018

• Zasady dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Załącznik do zarządzenia Rektora UEP nr 72/2018)

• Oświadczenie dotyczące afiliacji (Załącznik do Zasad dokumentacji dorobku naukowego i osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Internetowy System Bibliograficzny UEP (Baza Osiągnięć UEP):

• Zarządzenie Rektora AEP nr 19/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2004 oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 2/2004 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego – obowiązywało do dnia 11.12.2018

• Zarządzenie Rektora AEP nr 18/2006 w sprawie kwalifikowania publikacji zgłaszanych do Informatycznego Systemu Bibliograficznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – obowiązywało do dnia 11.12.2018

• Zarządzenie Rektora AEP nr 2/2004 w sprawie Internetowego Systemu Bibliograficznego – obowiązywało do dnia 11.12.2018

Inne zarządzenia Rektora UEP dotyczące Biblioteki Głównej:

• Zarządzenie Rektora UEP nr 2/2024 w sprawie powołania Komisji do spraw doboru, kontroli i selekcji materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej

• Zarządzenie Rektora UEP nr 74/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

• Zarządzenie Rektora UEP nr 32/2019 w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej

Podstawa prawna Biblioteki Głównej:

• Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.