Kolejne projekty pracowników naukowych UEP uzyskały dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe. Jest to efekt złożenia przez Uczelnię kolejnych wniosków przed zamknięciem pierwszej edycji konkursu.

 

Projekt dr Anity Perskiej-Tembłowskiej z Katedry Zarządzania Strategicznego pt. „Uwarunkowania i kryteria wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzania” uzyskał dofinansowanie w wysokości 35 200 zł.

 

Projekt dr. hab. Piotra Tarki z Katedry Badań Rynku i Usług zatytułowany „Wpływ hedonistycznych wartości osobowych na skłonności młodych konsumentów do kompulsywnych zachowań nabywczych” uzyskał dofinansowanie w wysokości 27 830 zł.