Uniwersytet

XVI Europejski Kongres Ekonomiczny z udziałem rektora UEP

8 maja br. podczas XVI Europejskiego Kongresu Ekonomicznego odbyła się debata rektorska pt. „Nauka jako motor innowacji ekonomicznych – ocena bieżącej sytuacji i najważniejsze wyzwania”, której moderatorką była prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do dyskusji zaproszeni zostali rektorzy czterech publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, wchodzący w skład Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE): rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, oraz rektor naszej Uczelni prof. Maciej Żukowski.

W trakcie debaty poruszono m.in. kwestię słabych wyników Polski w rankingach dotyczących współpracy uczelni z biznesem i transferu nauki do biznesu, w porównaniu z innymi krajami. Wskazano na ograniczenia prawne, kulturowe oraz brak zaufania, jako główne przyczyny tego problemu. Podkreślono również różnice w perspektywach działania między nauką a biznesem oraz brak zachęt dla naukowców do zaangażowania się w transfer wiedzy do praktyki biznesowej. Wybrzmiało jednak przekonanie, że uczelnie biznesowe radzą sobie lepiej w tych relacjach, wskazując na różne przedsięwzięcia czy programy wsparcia dla studentów, które sprzyjają współpracy z biznesem i dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Rektorzy zgodzili się co do potrzeby zwiększenia zaufania i korzyści współpracy dla obu stron – nauki i biznesu. Wskazali na konieczność bardziej praktycznego podejścia do badań oraz rolę instytucji wspierających transfer wiedzy, takich jak inkubatory. Podkreślili jednak, że istniejące metody mogą być niewystarczające, sugerując potrzebę zmiany podejścia w celu osiągnięcia bardziej znaczących rezultatów.

Podkreślano znaczenie współpracy uczelni z władzami miast, zwłaszcza w aglomeracjach, służącej rozwojowi środowisk lokalnych. Uogólniając, współpracę między uczelniami
a władzami miast oceniono pozytywnie, podając przykłady podpisywanych porozumień i realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

W czasie sesji rektorzy dyskutowali również o startupach, inkubatorach i wsparciu uczelni w tym zakresie, jak również o kluczowych kompetencjach dla obecnych studentów. W ostatniej części omówiono z kolei złożony problem finansowania nauki w Polsce. Skupiono się na kilku kluczowych problemach w polskim sektorze nauki. Podkreślono brak skuteczności i konsekwencji w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania nauki, wskazując na niski odsetek PKB przeznaczany na ten cel w porównaniu z innymi krajami. Krytyce poddano także brak spójnej strategicznej polityki państwowej w obszarze nauki, który prowadzi do niestabilności i braku długoterminowych planów rozwoju. Uznano, że wysokość finansowania nauki w Polsce jest niewystarczająca, co ogranicza możliwości konkurencyjności i rozwoju sektora.

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Galeria zdjęć

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.