W zestawieniu porównującym zarobki absolwentów polskich uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uplasował się na 9. miejscu na 33 szkoły wyższe ujęte w rankingu. Mediana za miesięczne wynagrodzenie całkowite za 2017 r. wyniosła w przypadku naszej Uczelni 5750 PLN brutto. To znacznie wyżej niż mediana Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, która stanowi 4157 PLN.

Badanie przeprowadziła firma Sedlak & Sedlak, partnerem był portal interia.pl. Do obliczeń wykorzystano dane od osób, które ukończyły studia drugiego stopnia (lub równorzędne) na 33 uczelniach wyższych (próba co najmniej 450 osób).