OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W SEMESTRZE LETNIM

W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014.


wpisowe - 10 zł - obowiązkowa opłata jednorazowa dla nowych Słuchaczy.

 


ZAJĘCIA DODATKOWE:

  • sztuka komunikacji - 60 zł
  • zajęcia artystyczne - 50 zł
  • warsztaty rękodzieła - 50 zł
  • fotografia cyfrowa - 50 zł
  • zajęcia sportowe - 50 zł
  • gimnastyka w wodzie - 60 zł.  

Numer konta bankowego: BZ WBK 56 1090 1359 0000 0001 1440 7077

Za zajęcia, w których Słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.