OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM  W  ROKU AKADEMICKIM 2018/19.


wpisowe - 10 zł - obowiązkowa opłata jednorazowa dla nowych Słuchaczy.

zajęcia obligatoryjne - wykłady ( 5 wykładów, które odbywają się w wybrane czwartki o godz. 15;00 w sali 111 lub w Auli) - 30 zł 


ZAJĘCIA DODATKOWE:

  • sztuka komunikacji ( 12 spotkań po 1.5 godziny ) - 100 zł
  • języki obce ( 12 spotkań po 1.5 godziny ) - 100 zł
  • zajęcia artystyczne ( 8 spotkań po 1.5 godziny ) - 100 zł
  • warsztaty rękodzieła ( 8 spotkań po 1.5 godziny ) - 100 zł
  • fotografia cyfrowa ( 8 spotkań po 1.5 godziny ) - 75 zł
  • zajęcia sportowe ( 12 spotkań po 90 minut ) - 60 zł
  • gimnastyka w wodzie ( 10 spotkań po 45 minut ) - 70 zł.  

Numer konta bankowego: BZ WBK 56 1090 1359 0000 0001 1440 7077

Za zajęcia, w których Słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.