Rekrutacja do Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej odbywa się dwa razy w roku.

Zapisy odbywają się na semestr. Termin zapisów na semestr  letni w roku akademickim
2017/18 ( 1.02.2018- 28.02.2018).


Zgłoszenie słuchacza odbywa się poprzez złożenie:

  • „Karty zgłoszenia” do Wszechnicy,
  • dowodu wpłaty opłaty semestralnej oraz opłaty za zajęcia dodatkowe.