Rekrutacja do Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej odbywa się dwa razy w roku.

Zapisy odbywają się na semestr. Termin zapisów na semestr  zimowy w roku akademickim
2018/19 ( 17.09.2018- 10.10.2018).


Inauguracja semestru i pierwszy wykład odbędzie się 11 października 2018 o godzinie 15:00 w Auli (budynek główny)


Zgłoszenie słuchacza odbywa się poprzez złożenie:

  • „Karty zgłoszenia” do Wszechnicy,
  • dowodu wpłaty opłaty semestralnej oraz opłaty za zajęcia dodatkowe.