POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
ogłasza XXVII edycję
Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO
za pracę naukową z ekonomii ogłoszoną w Polsce.

Nagroda będzie przyznana za pracę
wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych,
wydaną w latach 2016-2017.

Propozycje przyznania nagrody
mogą składać profesorowie nauk ekonomicznych
przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.
Wnioski (oraz 3 egzemplarze książki) należy złożyć (lub przesłać)
do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2018 r.