Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 61/2017

w sprawie: wprowadzenia zasad tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu