Wydział Ekonomii

Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations