Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

16 godzin temu od UEP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w Ekonomii”! Studenckie Koła Naukowe Inżynierii Finansowej, Portfolio i Estymator mają przyjemność ogłosić, że trwają przygotowania do kolejnej, piątej i jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody Ilościowe w Ekonomii”, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Analiza big data, statystyka, ekonometria czy instrumenty pochodne to jedne z najważniejszych zagadnień w finansach, naukach społecznych czy ścisłych i właśnie one będą poruszane na naszej konferencji. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na nowej stronie: www.okn-mie.pl Zapraszamy do zapoznania się i zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! :)

19 godzin temu od UEP

Powołanie Pani Profesor Małgorzaty Doman do składu Naukowej Rady Statystycznej! Pani Profesor Małgorzata Doman (Katedra Matematyki Stosowanej), która w latach 2009-2013 była członkiem Naukowej Rady Statystycznej, została powołana w jej skład na kolejną kadencję: 2014-2019. Naukowa Rada Statystyczna działa przy Prezesie GUS jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych, opiniuje i rekomenduje prace metodologiczne zapewniające doskonalenie systemu badań statystycznych.

16 dni temu od UEP

Prezydent RP podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym ... co się zmieni dla studentów?

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91