Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

10 godzin temu od UEP

Uwaga, nowość wydawnicza! Monografia dr Mildy Marii Burzały pt. "Wybrane metody badania efektów zarażania na rynkach kapitałowych" jest już dostępna w księgarni UEP! Efekty zarażania są obserwowane na skutek szoków finansowych, przenoszenia niepewności lub trudnych do przewidzenia zachowań inwestorów. W monografii przedstawiono najczęściej stosowane w tym obszarze badań: modele prawdopodobieństwa, analizę czynnikową, statyczne miary korelacji, modele VAR i modele dynamicznych korelacji warunkowych. Jest to pierwsza w polskiej literaturze książka zestawiająca różne podejścia w tym zakresie. Autorka wykorzystała metody do oceny istotności efektów zarażania na osiemnastu wybranych światowych rynkach kapitałowych w latach 2007-2009. Zachęcamy do lektury! :)

5 dni temu od UEP

Trwają zapisy na I edycję studiów podyplomowych "Mistrzowie rynków finansowych"! Celem studium jest zapoznanie z wiedzą o funkcjonowaniu rynków finansowych, przekazywaną przez praktyków i naukowców, którzy osiągnęli sukces na rynku kapitałowym. Program studiów jest adresowany do osób, które chcą się rozwijać w sektorze finansowym. Słuchacze studium podyplomowego zapoznani zostaną z funkcjonowaniem m.in. takich segmentów rynku finansowego jak: rynek akcji, rynek obligacji, rynek walutowy, rynek kontraktów terminowych. Kierownikiem studium jest dr hab. Eryk Łon z Katedry Finansów Publicznych UEP. Zajęcia poprowadzą wybitni praktycy rynku kapitałowego: - Wojciech Białek, główny analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A - Paweł Homiński, członek zarządu Noble Funds TFI SA - Kamil Jaros, analityk finansowy Efix Dom Maklerski SA - Tomasz Kasowicz, analityk w Domu Maklerskim BZ WBK SA - Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji w Investors TFI SA - Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego BOŚ SA Szczegółowe informacje: http://mistrzowierynkow.pl/

6 dni temu od UEP

Udział mgr. Michała Burzyńskiego w konferencji międzynarodowej na Uniwersytecie w Bari! Mgr Michał Burzyński wziął udział w 5th International Conference on “Economics of Global Interactions: New Perspectives on Trade, Factor Mobility and Development” organizowanej przez Uniwersytet w Bari w dniach 8-9 września 2014. W czasie konferencji wygłosił referat: „Trading Goods or Human Capital: the Winners and Losers from Economic Integration”.

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91