Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

15 godzin temu od UEP

Statystycy w Oslo! ** Wizyta przygotowawcza w Statistics Norway dotycząca wniosku o grant pt. „Nowoczesne techniki statystyczne w analityce gospodarczej” ** W wyniku wysokiej oceny wystawionej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosków na finansowanie wizyty przygotowawczej w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, w dniach 8 i 9 kwietnia 2014, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka prof. nadzw. UEP, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP oraz dr Tomasz Klimanek, pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze Statistics Norway, złożyli wizytę w Oslo. Wizyta zrealizowana została w związku z przygotowywanym wnioskiem na pozyskanie funduszy ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację grantu Nowoczesne techniki statystyczne w analityce gospodarczej. Przygotowywany wniosek ukierunkowany jest na podniesienie potencjału dydaktycznego UEP poprzez rozszerzenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej, wzbogacenie oferty edukacyjnej i kształcenie na potrzeby rynku pracy. Projekt uwzględnia: kursy i wykłady doszkalające kadrę akademicką w zakresie nowoczesnych technik analitycznych (NTA), zajęcia dla studentów wykorzystujące NTA do rozwiązywania realnych problemów gospodarczych oraz specjalistyczne szkolenia dotyczące technik analitycznych skierowane do praktyków. Podczas spotkań z prof. Li-Chun Zhang, profesorem Uniwersytetu w Southampton i jednocześnie pracownikiem Departamentu Badań Metodologicznych Statistics Norway oraz Irene Tuveng, Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Statistics Norway i Steinem Opdahlem, omówiono możliwości realizacji planowanych zadań i dalszej współpracy. red. Elżbieta Gołata, Tomasz Klimanek

20 godzin temu od UEP

Uwaga, nowości! Wczoraj prosto z drukarni przyjechały do nas dwie monografie z ubiegłorocznej Konferencji "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii". Jutro zostaną one rozdane uczestnikom IV edycji tej Konferencji. W maju spodziewajcie się konkursu! :)

1 dzień temu od UEP

Czy programista to zawód na całe życie? Kilka słów o trendach i ścieżkach rozwoju za Computerworld.pl