Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

1 dzień temu od UEP

BIS 2016! Dziewiętnasta edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS) odbyła się w dniach 6-8 lipca 2016 r. na Uniwersytecie w Lipsku. Temat wiodący tegorocznej edycji to „Smart Business Ecosystems”. Tegoroczna edycja konferencji była współorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej UEP oraz Uniwersytet w Lipsku. Organizowana od 1997 roku konferencja BIS zdobyła uznanie środowiska naukowego i biznesowego. Corocznie stanowi okazję dla naukowców i praktyków z całego świata do dyskusji na tematy z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym: zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, rozwój i implementacja oprogramowania, usługi sieciowe, wyszukiwanie informacji, projektowanie systemów, Linked Data. Na tegorocznej konferencji wygłoszono 34 referaty, zgłoszone przez 104 autorów z 12 krajów. Komitet Programowy konferencji BIS liczył 110 z 33 krajów. Na towarzyszących konferencji warsztatach wygłoszono 42 referaty. Materiały konferencyjne publikowane są jako dwa tomy w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer. Ukażą się również numery specjalne czasopism Electronic Markets oraz EMISA, do których zaproszono autorów najlepszych artykułów prezentowanych na BIS. Kolejna, jubileuszowa, dwudziesta edycja konferencji BIS odbędzie się w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym, w dniach 28-30 czerwca 2017 r.

2 dni temu od UEP

Prof. Krzysztof Walczak głównym przewodniczącym prestiżowej konferencji ACM Web3D 2016! Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, z Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczył w The 21st Annual International Conference on 3D Web Technology ACM Web3D 2016, która odbyła się w Anaheim, California, USA w terminie od terminie od 22 do 24 lipca br. Prof. Krzysztof Walczak pełnił funkcję głównego przewodniczącego konferencji (General Chair). Konferencja ACM Web3D jest najbardziej prestiżową konferencją międzynarodową o charakterze naukowo-praktycznym dotyczącą technik i aplikacji 3D w internecie. W uznaniu doskonałej organizacji tegorocznej edycji ACM Web3D, organizatorzy powierzyli prof. Krzysztofowi Walczakowi misję organizacji edycji 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

10 dni temu od UEP

Dziekan-elekt WIGE jako professeur invité Uniwersytetu Panthéon-Assas (Paris 2) Władze Uniwersytetu Panthéon-Assas (Paris 2) podjęły decyzję o zaproszeniu dr hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP w roku akademickim 2016/2017. W trakcie wizyty, którą wstępnie zaplanowano na okres 7-18.11.2016 r., prof. Krzysztof Malaga przeprowadzi m.in. cykl wykładów na temat aktualnej i przewidywanej roli Polski w UE w świetle współczesnych wyzwań.

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91