Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

13 godzin temu od UEP

Inauguracja Klas Akademickich na WIGE 18 listopada br. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w Inauguracji Roku Akademickiego dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu „Klasa Akademicka” na UEP. Podczas uroczystości uczniowie odebrali indeksy z rąk Prorektora prof. Jacka Mizerki oraz Dziekana Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, prof. Emila Panka. Uroczystość prowadziła Prodziekan WIGE - prof. Dorota Appenzeller - przy wsparciu Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi - dr Przemysława Garsztki oraz Kierownik Dziekanatu – mgr Lilianny Czerwińskiej. Po odebraniu indeksów z rąk Prorektora i Dziekana, licealiści poznali ofertę Studenckich Kół Naukowych oraz wysłuchać wykładu inauguracyjnego. Wykład pt.: „Czy Polska powinna wejść do strefy euro?” przedstawił dr Michał Konopczyński, podczas którego poruszył problem bilansu korzyści i zagrożeń wynikających z przystąpienia Polski do strefy euro.

1 dzień temu od UEP

W dniach 1-12.02 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywać się będzie szkolenie certyfikacyjne TERP-10 SAP ERP - Integration of Busines Processes skierowane dla studentów. Jest to już XII edycja kursu oferowana po preferencyjnych stawkach - przeznaczona tylko dla studentów. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

1 dzień temu od UEP

Zapraszamy na wykład z cyklu "Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych"! Wykład na temat: „Praktyczna i nieinwazyjna metoda wykrywania skłonności do występowania zaburzeń ciśnienia u dzieci” wygłosi dr inż. Anna Sowińska w dniu 2 grudnia 2015 r. http://www.kzis.ump.edu.pl/pl/Katedra/Pracownicy.html

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91