Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

19 godzin temu od UEP

W dniach 16-18.2016 w Czerniejewie odbyła się XXXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego - Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2016 zorganizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych UEP. Na czele Komitetu Naukowego Konferencji stanął prof. dr hab. Krzysztof Piasecki. Ponadto w skład tego Komitetu wszedł dr hab. Krzysztof Echaust. Nad przygotowaniami i przebiegiem Konferencji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: Marcin Anholcer, Helena Gaspars-Wieloch (sekretarz), Beata Maciejewska, Krzysztof Piasecki (zarządzający), Joanna Siwek, Michał Stasiak, Aleksandra Wójcicka. Na konferencji przedstawiono ogółem 36 referatów, w tym referaty pracowników Katedry Badań Operacyjnych UEP: Helena Gaspars-Wieloch: Reguła decyzyjna wspierająca wielokryterialne poszukiwanie strategii czystej w warunkach niepewności dla niezależnych macierzy wypłat Jacek Kowalewski: Badania operacyjne a statystyka krótkookresowa. Identyfikacja problemów badawczych Aleksandra Wójcicka: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji spółek sektora handlu w procesie oceny wiarygodności kredytowej Michał Stasiak: Falowa analiza kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej Anna Łyczkowska – Hanćkowiak: Behawioralna wartość bieżąca w ujęciu skierowanych liczb rozmytych Jerzy Marcinkowski: Ewolucja systemu finansowego a efektywność polityki monetarnej Krzysztof Echaust, Agnieszka Lach: Testy zgodności dla rozkładów uciętych na podstawie notowań giełdowych spółek Krzysztof Piasecki, Joanna Siwek: Portfel dwuskładnikowy z trójkątnymi rozmytymi wartościami bieżącymi - podejście alternatywne Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa: Algorytm dla uogólnionego zadania transportowego z ograniczeniami wykluczającymi W konkursie na najlepszy referat wygłoszony na Konferencji, dr inż. Michał Stasiak otrzymał nagrodę II stopnia w kategorii czeladnik nauki.

23 godzin temu od UEP

W dniach 16-18.10.2016 dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP z Katedry Technologii Informacyjnych, uczestniczył w charakterze zaproszonego eksperta w trzeciej już edycji warsztatów dla doktorantów organizowanych w Kazimierzu Dolnym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Warsztaty „Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology” stanowią okazję dla doktorantów do zaprezentowania tematów swoich bieżących badań naukowych oraz konfrontacji ich ze środowiskiem naukowym reprezentowanym przez doświadczonych naukowców i ekspertów, którzy przyznają nagrody za najlepsze referaty i wystąpienia.

1 dzień temu od UEP

Data Ninja! W poniedziałek, 24.10.2016, w sali 418 A odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Data Ninja”, organizowanego przez OLX dla studentów UEP (a także PP i UAM). W tej edycji konkursu uczestnicy zmierzą się ze skonstruowaniem modelu predykcyjnego, którego zadaniem będzie poprawna klasyfikowanie produktów do właściwych kategorii. Czas na rozwiązanie problemu wynosi 5 miesięcy, zaś termin zgłoszeń zespołów (od jednej do trzech osób) upływa 10.03.2017. Pula nagród wynosi w tym roku 10 000 zł. Ponadto przewidziane są płatne staże w OLX dla wybranych uczestników. Opiekunem konkursu na UEP jest dr Marcin Anholcer z Katedry Badań Operacyjnych (m.anholcer@ue.poznan.pl). Uczestnicy mogą konsultować się z Opiekunem przez cały czas trwania konkursu. Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie http://dataninja.olx.pl. Konkurs objęty jest patronatem JM Rektora UEP prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP oraz Dziekana WIGE dr. hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP. Serdecznie zapraszamy do udziału! :)

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91