Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

12 dni temu od UEP

Prof. Krzysztof Malaga reprezentantem Polski w Komitecie Naukowym AIELF! Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP został wybrany członkiem Comité Scientifique de l’Association Internationale des Economistes de Langue Franςaise na lata 2015-2017. W skład Komitetu Naukowego AIELF weszli ponadto reprezentanci : Algierii, Belgii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Kamerunu, Kanady, Rumunii, Szwajcarii, USA.

13 dni temu od UEP

STYPENDIUM MINISTRA na rok akad. 2015/2016! Drodzy Studenci! Wypełnione wnioski o stypendium ministra na rok akad. 2015/2016 należy składać w Dziekanacie WIGE przed Radą Wydziału do dnia 31.08.2015 r. Zaopiniowanie wniosków odbędzie się na Radzie Wydziału w dniu 11.09.2015 r. Termin złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego upływa 15.10.2015 r. Wszystkie informacje i wnioski dot. stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

22 dni temu od UEP

Jacek Małyszko doktorem nauk ekonomicznych! 6 lipca 2015 odbyła się publiczna dyskusja na temat rozprawy doktorskiej Jacka Małyszko pt. "Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług". W wyniku dyskusji komisja jednogłośnie poparła przyznanie doktorantowi stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz poparła wniosek recenzentów o wyróżnienie rozprawy. Na Radzie Wydziału IGE 9 lipca w wyniku głosowania oficjalnie Jacek Małyszko otrzymał stopień doktora, a jego praca doktorska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy nowemu doktorowi oraz jego promotorom - prof. Witoldowi Abramowiczowi i dr Agacie Filipowskiej! :)

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91