Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

3 dni temu od UEP

Specjalna edycja szkolenia SAP TERP10! Katedra Informatyki Ekonomicznej zaprasza studentów WIGE kierunku Informatyka i Ekonometria do udziału w specjalnej edycji szkolenia SAP TERP10 finansowanego ze środków dotacji projakościowej. W szkoleniu mogą brać udział studenci wszystkich lat studiów - kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie średniej ocen. Udział szkoleniu jest bezpłatny. Finansowany będzie również koszt egzaminu certyfikacyjnego, pod warunkiem jego zaliczenia. Uczestnicy, którzy nie zaliczą egzaminu będą zobowiązani do pokrycia jego kosztu (665 zł). Każdy uczestnik jest zobowiązany do podejścia do egzaminu (nie ma możliwości udziału wyłącznie w szkoleniu). Zapisy trwają do 7 maja 2017 r., szkolenie odbędzie się w dniach 3 -14 lipca 2017 r. Zapisy i informacje: http://kie.ue.poznan.pl/pl/content/szkolenia-certyfikacyjne

4 dni temu od UEP

Przypominamy, że w dniach 24-28.04.2017 r. gościem WIGE będzie prof. Andreas Irmen z Uniwersytetu w Luksemburgu (http://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/people/andreas_irmen), który w ramach Programu Akademicki i Naukowy Poznań wygłosi dwa wykłady.

5 dni temu od UEP

Sukces kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy! Nowatorski i interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy doceniła kapituła Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznając w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunkowi AIR Certyfikat Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” oraz za najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych w tej edycji konkursu. Wręczenie Certyfikatów i okolicznościowych statuetek odbyło się w dniu 13 kwietnia 2017 w Warszawie w Pałacu Tyszkiewiczów podczas uroczystej Gali Finałowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali: prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP - Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP – koordynator kierunku AIR. UEP otrzymał również prawo używania we wszelkich materiałach promocyjnych logo Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”. Międzyuczelniany kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy AIR został uruchomiony w roku akademickim 2015/2016 w formie interdyscyplinarnych studiów stacjonarnych II stopnia. Jest prowadzony przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Współautorem programu i koordynatorem kierunku z ramienia UEP jest dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, pracownik Katedry Technologii Informacyjnych. Celem kierunku AIR jest wykształcenie specjalistów w zakresie Internetu rzeczy, swobodnie poruszających się w obszarach informatyki i fizyki oraz informatyki i ekonomii. Zachowano przez to interdyscyplinarność kierunku, a jednocześnie dopasowano zakres przedmiotów do rosnących możliwości technologicznych oraz trendów w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce biznesowej. Absolwenci AIR, oprócz umiejętności czysto technicznych, dodatkowo rozumieją podstawy fizyczne działania danej technologii i potrafią odnieść jej możliwości do aktualnych wymagań rynku. Przedmioty wykładane na kierunku AIR obejmują między innymi: szeroko rozumiane programowanie, od języka C/C++ i Java po zarządzanie bazami danych i stronami WWW, elektronikę cyfrową i mikroelektronikę wraz z systemami mikroprocesorowymi, automatykę i domotykę, połączoną z fizyką sensorów, fizykę przetwarzania dźwięku i obrazu, programowanie CAD/CAM oraz druk 3D, aplikacje i systemy multimedialne (poszerzona i wirtualna rzeczywistość), Internet Rzeczy, interfejsy człowiek-maszyna, oraz styk nowych technologii i ekonomii: elektroniczny biznes, analizę projektów informatycznych, prawo autorskie i patentowe, analizę finansową i księgowość, a także prowadzenie małej firmy i pozyskiwanie funduszy na innowacje.

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91