Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

3 dni temu od UEP

Udział prof. dr. hab. Witolda Abramowicza i dr Agaty Filipowskiej w V edycji Big Data Congress! W dniach 22-23.11.2016 odbyła się piąta, jubileuszowa edycja kongresu Big Data Congress, którego Honorowym Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Witold Abramowicz. W pracach Kongresu uczestniczą wszyscy znaczący dostawcy produktów i usług Big Data. W bieżącej edycji brało udział około 650 osób. Po raz kolejny moderatorem bardzo dobrze przyjętego panelu ekspertów była dr Agata Filipowska z Katedry Informatyki Ekonomicznej. Tytuł panelu: IoT ecosystem – następna rewolucja przemysłowa w służbie Smart technologii i jej wpływ na inne sektory. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele biznesu: Regional Business Director CEE, Google, Head of Strategy and Product Management, Samsung Electronics, Prezes Zarządu, APA Group oraz Director Strategy and Business Development, P4. Dr A. Filipowska po zakończonej dyskusji zebrała gratulacje oraz podziękowania od uczestników i obserwatorów panelu za bardzo merytoryczne przeprowadzenie dyskusji. Kongres stanowi unikalne i prestiżowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli wielu sektorów biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki, a zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań. To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

3 dni temu od UEP

Profesor Krzysztof Walczak niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej! Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP z Katedry Technologii Informacyjnych otrzymał zaproszenie do udziału w pracach zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej w obszarze ICT-19 Innovation Actions w ramach programu HORIZON 2020.

4 dni temu od UEP

Wykład prof. Jakuba Growca na WIGE! W dniu 3.12.2016 (sobota) wykład pt. "Theoretical underpinnings of the CES production function and its generalizations" wygłosi Jakub Growiec – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, doradca ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Wykład odbędzie się w sali 218C w godzinach 10:00-15:00. Serdecznie zapraszamy! http://web.sgh.waw.pl/~jg23234/

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

pokój 141 budynek A (Gmach Główny)
tel . 61-856-93-77, 

61-856-93-78, 

61-856-93-76
fax. 61-856-92-91