Wydziały

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

KOREKTA ŚCIEŻEK na 2,3 i 4 semestr - I rok studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne II stopnia 2018/2019 Uprzejmie informujemy, że wyznaczone zostały przedmioty do uruchomienia dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych II stopnia na sem. 2 w roku akad. 2018/2019 oraz na sem. 3 i 4 w roku akad. 2019/2020. Informacja o przedmiotach do wyboru opublikowana została na naszej stronie internetowej. W związku z powyższym, jeśli wskazane zostały przedmioty, które nie znajdują się na opublikowanej liście należy odpowiednio skorygować ścieżki studiów w Dziekanacie WIGE w nieprzekraczalnym terminie: - do 21 grudnia 2018 r. (piątek) – studia stacjonarne; - do 12 stycznie 2019 r. (sobota) – studia niestacjonarne zaoczne. Osoby, które dotychczas nie złożyły w Dziekanacie ścieżek, zobowiązane są do dopełnienia tego obowiązku również w powyższym terminie.

 

Projekt „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP (TWOJA KARIERA NA START)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020 będzie realizowany przez Biuro Karier UEP. Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: • 3 rok I stopnia (semestr 5 i 6), • 2 rok II stopnia (semestr 3 i 4). Wsparciem mogą zostać objęte osoby nieposiadające zatrudnienia, a także osoby pracujące. Indywidualne wsparcie dla studenta: • diagnoza kompetencji • spotkania z doradcą zawodowym – psychologiem • doradztwo zawodowe • doradztwo w zakresie przedsiębiorczości • coaching zawodowy • mentoring w miejscu pracy Po zakończeniu udziału w projekcie, student jest zobowiązany do dostarczenie informacji o swojej sytuacji na rynku pracy: • 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie • 3 miesiące po zakończeniu udziału w projekcie • 6 miesięcy od zakończenia kształcenia (od daty obrony) Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/projekt-twoja-kariera-na-start,c7986/

 

W XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017 nagrodzone zostały osoby związane z naszym Wydziałem! W kategorii prac magisterskich: 1. miejsce zajęła mgr Agata Chudzińska, absolwentka WIGE, za pracę pt. "Przetwarzanie danych strumieniowych z wykorzystaniem środowiska SAP HANA". 3. miejsce zajęła mgr Agnieszka Kowalczyk, absolwentka WIGE, za pracę pt. "Automatyzacja procesów pozyskiwania danych dla procedur zarządzania opakowaniami w firmie farmaceutycznej z wykorzystaniem systemu Harmony". Promotorem obu nagrodzonych prac magisterskich jest dr hab. Grzegorz Bartoszewicz. W kategorii prac licencjackich 2. miejsce zajęła studentka WIGE, Katarzyna Kabzińska, za pracę pt. "Models of Value Proposition of Services using Big Data on the Automotive Market". Promotorem nagrodzonej pracy licencjackiej jest dr Agata Filipowska. Serdecznie gratulujemy Laureatkom i Promotorom! :)