Wydziały

Wydział Zarządzania

7 dni temu od UEP

Komunikat dla kandydatów na drugi stopnień studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu Studenci studiów magisterskich, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych , podejmujący studia na Wydziale Zarządzania, na Kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu mają możliwość przystąpienia do programu UEP&CIMA Diploma in Management Accounting. Standardowa procedura zdobywania CIMA Diploma in Management Accounting przewiduje cztery egzaminy: • E1 Organisational Management, • P1 Management Accounting, • F1 Financial Reporting and Taxation, • Operational level case study (OCS) W zależności od wybranej specjalności, CIMA zwalnia naszych studentów z trzech, dwóch lub jednego z egzaminów: a) w przypadku specjalności Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw warunkiem uzyskania CIMA Diploma in Management Accounting jest zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu/egzaminów w języku angielskim przed ukończeniem studiów magisterskich w UEP: • Operational level case study (OCS) - dla studentów, którzy zaliczyli przedmiot do wyboru z grupy C: Managerial Accounting , b) w przypadku specjalności: Analityka Usług Finansowych, Inwestycje i strategie finansowe przedsiębiorstwa, Operacje Finansowe Funduszy Inwestycyjnych, warunkiem uzyskania CIMA Diploma in Management Accounting jest zdanie następujących standaryzowanych przez CIMA egzaminów w języku angielskim przed ukończeniem studiów magisterskich w UEP: • P1 Management Accounting, • F1 Financial Reporting and Taxation, • Operational level case study (OCS). Więcej informacji na stronie: www.cima.ue.poznan.pl

42 dni temu od UEP

Raiffeisen Polbank - rekrutacja na stanowisko: Asystent Dyrektora Makroregionu Bankowości Korporacyjnej.

66 dni temu od UEP

Szanowni Studenci, informujemy, że zostały już wybrane władze Wydziału Zarządzania na kadencję 2016/2017 - 2019/2020: Dziekan - prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP Prodziekan ds. studiów stacjonarnych - dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych - dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Jak do nas trafić?

Zapraszamy na czat w godzinach 8.00 - 9.00

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań