Wydziały

Wydział Zarządzania

4 dni temu od UEP

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Na stronie internetowej http://isws.ue.poznan.pl dostępny jest szczegółowy harmonogram wyboru specjalności. W dniu 26 lutego 2017 r. na stronie internetowej pod adresem http://isws.ue.poznan.pl w trybie testowym (link „dostęp testowy” – na stronie głównej) zostanie uruchomiony Internetowy System Wyboru Specjalności. Wyboru specjalności należy dokonać logując się na stronie internetowej pod adresem http://isws.ue.poznan.pl w terminie od dnia 05 marca 2017 r. do dnia 19 marca 2017 r. Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności studiów w wyznaczonym terminie zostaną przypisani do specjalności decyzją Dziekana. Ostateczny przydział studentów na specjalności nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.

26 dni temu od UEP

Regulations on International Student Competition «Do You know IFRS - 2017» Base university - Saint Petersburg State University Of Economics Saint-Petersburg 2017 1. General terms International Student Competition (ISC) «Do You know IFRS - 2017» will be held to bring together higher educational universities in improving the quality of bachelor's and master's degrees, in development of their creative abilities, improving the network of academic and extracurricular activities with students. The competition is open to bachelors and masters of all universities of the Russian Federation in the following areas: 38.04.01 «Economics» 38.04.02 «Management» 38.04.08 «Finance and Credit» Applications from the foreign universities accepted. ISC aims to identify the level of knowledge, competencies and skills of students in the field of international financial reporting standards, as well as the shortcomings and weaknesses in the organization of this work. 2. Competition procedure, requirements to the participants. Dates of ISC «Do You know IFRS 2017» from 1st February, 2017 to 28th February, 2017. The competition is held in absentia, using the rules and regulations of distance learning. Team - the winner and teams taken the second and third place are determined by based on the results of the competition separately for bachelors and masters. A competition is open for the teams based on applications sent from universities. Teams must consist of no more than three baccalaureate students of the 2nd - 4th year of study and no more than three master students of any year from university. The competition is held separately for teams of bachelors and masters. Universities in the St. Petersburg State University provides the official application for participation till 15th February, 2017 Moscow time (Appendix 1). E-mail address for applications: j.smolnikova@gmail.com 3. Organizing Committee of the competition. All the preparations and organizational work for the ISC «Do You know IFRS - 2017» provides Organizing Committee consisting of: Chairman of the Organizing Committee Veronica G. Shubaeva - Dean of the Faculty of Economics and Finance SPbSEU Members of the Organizing Committee: Sharif I. Galeev – managing partner of «Deloitte & Touche CIS», Tatiana G. Tumarova – Director of the Institute of Magistracy; Natalia A. Kamordzhanova – head of the management and financial accounting and reporting department, Head of the master's program «Accounting, analysis and audit in economy branches»; Organizing Committee forms a jury of highly skilled teachers of SPbSEU and employers' representatives. Composition of the jury: Chairman – Sharif I. Galeev – managing partner of «Deloitte & Touche CIS», Jurors: - Valery V. Kovalev head of the Department of Statistics, Accounting and Audit of St.-Petersburg State University; - Irina V. Kartashova Ph.D., Associate Professor, Financial Director of «Mostek» Ltd.; - Sergey V. Moderov Ph.D., director of «IFRS-AUDIT» LLC; - Julia Yu. Smolnikova Ph.D., Associate Professor of management and financial accounting and reporting department. All meetings and the jury's decisions are recorded and countersigned by the Chairman and members of the jury. 4. Procedure for the International student competition «Do You know IFRS - 2017» International student competition is held to assess the theoretical knowledge and practical skills of the block of disciplines on areas specified in paragraph 1 hereof. Case has been prepared by «Deloitte & Touche CIS» and «Ernst & Young» companies on the basis of the studied materials in accordance with state educational standards of the Russian Federation and international standards. Working language of the case - English. 20th February, 2017 at 12.00 a.m. Moscow time (midnight) to the teams - participants will be sent the materials of the case by e-mail, specified in the application of the university. During the period from 20th February 21st February, 2017 participants of the competition are working on the task. Not later than the 21st February, 2017 to 12.00 a.m. Moscow time (midnight), participants must send the solutions on the case studies by email. E-mail address for sending solutions: j.smolnikova@gmail.com The decision on a case must be presented in English. 5. Summarizing Jury of the competition in the period from 24th to 27th February 2017 check presented works and evaluates them according to the following criteria: - Correctness of the decision of the case; - Argumentation solutions; - Possession of IFRS terminology; - Design work. Following the contest jury as a result of an open discussion and vote decide on the three teams - the prize-winner (first place, second place, third place). The jury has the right to additionally identify other nominations for participation in the competition. 6. Awarding of the winners. The results of the International student competition will be announced on 1st March, 2017. Teams - participants who took the first three places are awarded with diplomas of winners, respectively I-st, II-nd and III-d degree. All participants will receive a Certificate of participation. Appendix 1 Application form for participation in International student competition «Do You know IFRS 2017» Full name Country, City Full and abbreviated name of the university Field of study master's program, year of study. Field of study (profile) in Baccalaureate, year of study. E-mail to send the task: ххх@ххх The head of the team: (Full name)

26 dni temu od UEP

Projekt dla studentów Wydziału Zarządzania Ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja do projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” dla studentów kierunku Zarządzanie została wydłużona do 8 lutego 2017 roku. Uczestnicy ścieżki wsparcia dla kierunku Zarządzenie będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach z kompetencji miękkich prowadzonych przez praktyków, a następnie w zespołach projektowych przy udziale pracowników UEP oraz praktyków będą opracowywać rozwiązania konkretnych problemów biznesowych, co będzie połączone z wizytami w przedsiębiorstwach. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu

Jak do nas trafić?

Zapraszamy na czat w godzinach 8.00 - 9.00

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań