Wydziały

Wydział Zarządzania

2 dni temu od UEP

Uwaga studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE odbędą się w dniach od 5 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel) u prowadzących seminaria, w poszczególnych Katedrach wg kierunków. Prowadzący seminarium licencjackie ustala kryteria przyjęcia. Student wypełnia i podpisuje skierowanie na seminarium licencjackie, otrzymane od prowadzącego seminarium. Promotorzy przekazują podpisane skierowania wraz ze zbiorczym zestawieniem do dnia 22 grudnia 2016 r. do pok. 149 A. Na podstawie przedłożonych przez prowadzących seminarium skierowań Dziekan dokona formalnego przydziału na seminarium licencjackie oraz przekaże promotorom informacje wraz z formularzami ścieżek studiów w pierwszym tygodniu lutego 2017 r.

3 dni temu od UEP

W dniu 25 listopada 2016 r. odbyła się IV Inauguracja Roku Akademickiego dla Klas Akademickich Wydziału Zarządzania UEP. W murach naszej uczelni gościliśmy blisko 1000 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich nauczycielami! Uczniowie wysłuchali wykładu inauguracyjnego na temat rozwoju zrównoważonego obszarów metropolitarnych, który wygłosił mgr Maciej Koszel. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach zorganizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału Zarządzania. Spotkali się z przedstawicielami Parlamentu Studenckiego UEP, a także zwiedzili bibliotekę. Podczas inauguracji uczniowie klas pierwszych otrzymali Indywidualne Karty Osiągnięć a laureaci III edycji Konkursu Fotograficznego „Zarządzanie w obiektywie” odebrali od Prodziekana Wydziału Zarządzania dr hab. Piotra Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP okolicznościowe nagrody. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

4 dni temu od UEP

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi, JP II Przyłącz się do akcji – WZ UEP Dzieciom Już po raz kolejny organizujemy świąteczną akcję charytatywną - zbiórkę darów dla chorych dzieci. Chcielibyśmy, aby tym razem z naszych prezentów ucieszyły się dzieci z Zespołu Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera przy ul. Szpitalnej w Poznaniu (http://www.szkolaszpitalna.szkolnastrona.pl/) Zgodnie z sugestią Pani Dyrektor ZS nr 110, potrzebne są w szczególności: materiały papiernicze (np. bloki, kolorowy papier, kolorowe kartki, kolorowe naklejki), • książeczki (także z naklejkami), • kolorowanki, • kredki, pisaki, • gry planszowe, • puzzle. Uwaga: z racji względów epidemiologicznych rzeczy objęte zbiórką MUSZĄ być nowe (artykuły noszące ślady użytkowania przed przekazaniem niestety musimy wyrzucić). Raczej nie mogą to także być zabawki typu „pluszaki". Poprzednie dary (na rzecz dzieci ze szpitala z Krysiewicza) zostały bardzo ciepło przyjęte przez obdarowanych). Jeszcze raz bardzo za nie dziękujemy. Zachęcamy wszystkich Pracowników oraz Studentów do włączenia się do akcji (dary można zostawiać w godzinach 9.00-14.00 w Dziekanatach Wydziału Zarządzania pokój 145A i 217A lub w Parlamencie Studenckim pokój 024B do dnia 15 grudnia 2016 r. Przyłącz się i Ty, bo pamiętaj, że z małych darów mogą powstać rzeczy wielkie Dziekan i Komisja Promocji Wydziału Zarządzania oraz Parlament Studencki UEP

Jak do nas trafić?

Zapraszamy na czat w godzinach 8.00 - 9.00

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań