Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 6/2011

w sprawie składania wniosków kasacyjnych dotyczących składników majątkowych Uczelni