Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 57/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Analiza Ekonomiczna i Controlling”