Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 88/St.Pod./2014

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie marketingowe na rynku business-to-business"