Wysokopunktowana monografia pt. Fair Trade and Sustainable Development. Dispersed Hybrid Markets autorstwa dr Magdaleny Śliwińskiej została wydana przez wydawnictwo Routledge.

Publikacja za 300 pkt. jest efektem badań własnych nad specyfiką rynku Sprawiedliwego Handlu jako przykładu rynków zrównoważonych.

Zdaniem autorki Sprawiedliwy Handel stanowi inicjatywę społeczno-biznesową, która odgrywa ważną rolę w transformacji w kierunku „zrównoważonej gospodarki rynkowej”, przeciwdziałając głównym problemom XXI wieku o charakterze społecznym i środowiskowym. Niniejsza monografia ukazuje mechanizmy stojące za tym procesem. Argumentuje, że rynek produktów Sprawiedliwego Handlu stanowi nowy typ rynku, tzw.rozproszony rynek hybrydowy, który ze względu na swoje specyficzne cechy przyczynia się do bardziej prospołecznego funkcjonowania całego rynku i przejmowania odpowiedzialności za zrównoważony rozwój przez różnych jego uczestników. Autorka wskazuje zatem na to, co było niedoceniane w odniesieniu do Sprawiedliwego Handlu, a co jest niezwykle istotne, że może on mieć pozytywny wpływ na rynek w zakresie zrównoważonej transformacji.

Książka jest przeznaczona dla badaczy, wykładowców, studentów, praktyków i decydentów politycznych zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, Sprawiedliwym Handlem i transformacją rynków, modeli biznesu i całej gospodarki w kierunku odpowiadającym potrzebom zrównoważonego rozwoju. Przyczynia się do lepszego zrozumienia wyzwań zrównoważonego rozwoju, wyjaśniając specyfikę rynku Sprawiedliwego Handlu, wskazując na paradoksy i bariery jego rozwoju oraz ukazując mechanizmy jego efektów spill-over. Rozwija także argumenty o potrzebie zmiany roli państwa w obliczu globalnych wyzwań i wspierania takich oddolnych inicjatyw międzynarodowych jak Sprawiedliwy Handel. Praktyczne rekomendacje dotyczą więc zarówno pożądanych kierunków rozwoju samoorganizacji tej inicjatywy, jak i oczekiwanej roli państwa wobec niej, w szczególności możliwych sposobów jej wzmacniania.

Problematyka badawcza: zrównoważona i odporna gospodarka, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Link do publikacji: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003333845/fair-trade-sustainable-development-magdalena-%C5%9Bliwi%C5%84ska

Serdecznie gratulujemy!

Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.

 

Słowa kluczowe w języku polskim

Sprawiedliwy Handel, zrównoważony rozwój, rynek Sprawiedliwego Handlu, ruch Sprawiedliwego Handlu, rynki zrównoważone, certyfikaty zrównoważone, zrównoważone modele biznesu, zrównoważona transformacja rynkowa

Słowa kluczowe w języku angielskim

Fair Trade, sustainable development, sustainability, Fair Trade market, Fair Trade movement, sustainable markets, sustainable certification schemes, sustainable business models, sustainable market transition

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.