Hi-TEACH

Kryzys COVID zmusił uniwersytety w wielu krajach do przeniesienia działalności dydaktycznej online, uruchamiając największy w historii eksperyment digitalizacji. Jest to wyzwanie, które ma głęboki wpływ na przyszłość akademicką, czyniąc e-learning stałym elementem nauczania uniwersyteckiego i umieszczając poszczególnych wykładowców i zarządzanie uczelniami w głównym nurcie zmian.

W odpowiedzi na te krytyczne wyzwania, projekt, poprzez stworzenie strategicznego partnerstwa pomiędzy uczelniami a centrami szkoleniowymi w zakresie innowacji metodycznych i technologicznych, koncentruje się na rozwoju umiejętności cyfrowych i metodycznych nauczycieli z 5 krajów UE z 10 uczelni (IT , EL, ES, SI, PL) sprzyjając ich ewolucji w kierunku roli Hi-Teachera, zdolnego do nadzorowania zaawansowanego technologicznie sprzętu dydaktycznego i stosowania internetowych metod nauczania, które traktują wykorzystanie narzędzi audiowizualnych i gier jako eksperymentalnych podstaw do wprowadzenia elementów elastyczności, prostoty, dostępności, interaktywności i personalizacji, które reprezentują kluczowe wskaźniki jakości w otwartym uczeniu się. Taka koncepcja projektu zakłada transnarodową strategię współpracy szkolnictwa wyższego w celu wygenerowania kapitału relacyjnego, naukowego i metodycznego o wysokiej wartości dodanej.

Ca’ Foscari University of Venice
Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji (UNIVE) ma wyjątkową krajową i międzynarodową reputację dzięki doskonałości akademickiej zarówno w nauczaniu, jak i badaniach. Założony w 1868 roku jako Royal Business College, Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji był pierwszą instytucją edukacyjną we Włoszech, która oferowała wyższe wykształcenie w dziedzinie ekonomii, a drugą w Europie. Ca’ Foscari oferuje 4 główne dyscyplinarne obszary działalności dydaktycznej i badawczej (ekonomia, nauki humanistyczne, języki i nauki ścisłe). Po reorganizacji struktury akademickiej uniwersytetu, wprowadzonej przez włoską reformę szkolnictwa wyższego, zgodnie z Procesem Bolońskim, Ca’ Foscari oferuje 24 kierunki studiów I stopnia i 51 kierunków studiów II stopnia, 35 kierunków studiów magisterskich specjalistycznych, 17 kierunków studiów doktoranckich. UDZIAŁ UNIWERSYTETU W EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH BANKACH ZWIĘKSZYŁ SIĘ dzięki sześciu Interdyscyplinarnym Instytutom Badawczym utworzonym w ramach inicjatywy Research for Global Challenges, którego celem jest zachęcanie do międzynarodowych partnerstw i promowanie najbardziej obiecujących interdyscyplinarnych projektów badawczych opartych na współpracy. Sześć instytutów badawczych łączy mocne strony badawcze całego Uniwersytetu i jego strategicznych partnerów, w tym lokalnych, krajowych i międzynarodowych interesariuszy, w celu promowania interdyscyplinarnego podejścia do badań. Zostały one przypisane do Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – SDGs.

Conform
CONFORM Scarl działa od 1995 roku na poziomie krajowym i międzynarodowym, promując projekty badawcze, plany szkoleniowe, w formach empirycznej i e-learningowej, działalność doradczą dla firm i PA, opracowywanie tradycyjnych planów komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów , produkcje audiowizualne i filmowe, realizację rozwiązań i gier VR, AR i MR, opracowywanie strategii grywalizacji i marketingu opartego na grach, przy wsparciu kadry eksperckiej oraz zespołu trenerów, konsultantów i managerów a także poprzez sieć ponad 250 partnerów krajowych, europejskich i międzynarodowych.

Formación Y Educación Integral
Formación y Education Integral (FEI), założona 10 października 1997 roku, jest tworzona przez zespół ekspertów w zarządzaniu i administrowaniu programami szkoleniowymi. Jej misja polega na projektowaniu, planowaniu i realizacji inicjatyw szkoleniowych, działaniach związanych z upowszechnianiem technologii oraz uczestnictwie w projektach szkoleniowych. Dziś FEI składa się z multidyscyplinarnego zespołu ekspertów w dziedzinie pedagogiki, technologii informacyjnej i projektowania, zatrudniającego ponad 35 pracowników. Ponadto szczyci się współpracą z ponad 200 nauczycielami specjalizującymi się w różnych dziedzinach. Jest to certyfikowane centrum szkolenia zawodowego i posiada akredytację szkolnictwa wyższego na poziomie europejskim.

Panteion University
Uniwersytet Nauk Społecznych i Politycznych w Panteion (PANTEION) ma zaszczyt być najstarszym uniwersytetem nauk społecznych i politycznych w Grecji, założonym w 1927 roku, wnosząc wielki wkład w promocję i rozwój nauk społecznych i politycznych w Grecji. Jest jedną z wiodących społeczności akademickich w Grecji, cieszącą się odpowiednią reputacją, zwłaszcza w dziedzinie prawa konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, ekonomii, socjologii, nauk politycznych, psychologii i studiów nad mediami. Kadra akademicka liczy 233 pracowników dydaktyczno-naukowych, których wspomaga 107 pracowników administracyjnych. Uniwersytet Panteion jest silnie zaangażowany w rozwój społeczny i gospodarczy, zachęca do transferu innowacji i wiedzy w sektorze gospodarczym.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Bogata oferta studiów to 18 kierunków i ponad 50 specjalności. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet cechują się pogłębioną orientacją praktyczną, gdyż od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują potrzeby rynku pracy w związku ze zmianami gospodarczymi. Ponadto prowadzą zajęcia dla studentów, podczas których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wyróżnikiem oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst nauczania daje studentom UEP rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.
Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.
Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

University of Salerno
University of Salerno jest powiązany z najstarszą instytucją akademicką na Starym Kontynencie: Schola Medica Salernitana. Szkoła, założona w VIII wieku naszej ery, osiągnęła swój szczyt między 10 a 13 wiekiem. Misją Uniwersytetu w Salerno jest prowadzenie programów badawczych i edukacyjnych, rozwijanie więzi z otoczeniem przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, w celu tworzenia, wzbogacania, a jednocześnie oferowania dziedzictwa naukowego i kulturowego, studentom, przedsiębiorstwom, instytucjom i ogólnie całej społeczności. Oferta dydaktyczna UNISA jest jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych w południowych Włoszech. Liczne kursy obejmują nauki o życiu i zdrowiu, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, prawnicze i ekonomiczno-polityczne oraz inżynieryjne. Oprócz 80 kursów licencjackich i magisterskich, istnieje szeroki wybór kursów podyplomowych, które obejmują kursy dla nauczycieli, kursy podyplomowe i specjalizacyjne, programy doktoranckie, szkoły podyplomowe. „Manifesto degli Studi” Uniwersytetu w Salerno jest aktualizowany co roku na podstawie lokalnego i krajowego scenariusza ekonomiczno-produktywnego oraz na podstawie analizy zapotrzebowania na zatrudnienie. Kluczowy czynnik, który nas wyróżnia i nagradza jako kampus to: ciągła dbałość o centralne położenie studenta. Od 1987 r. Uniwersytet znajduje się w miejscowości Fisciano, kilka kilometrów od Salerno, u zbiegu skrzyżowań autostrad, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Uniwersytet to bardzo duży kompleks w ciągłej rozbudowie, obejmujący około 100 000 metrów kwadratowych. Zorganizowany w formie kampusu (składającego się z kampusów Fisciano i Baronissi) Uniwersytet jest wyposażony w sale mieszkalne dla studentów i nauczycieli oraz oferuje nowoczesne udogodnienia i wydajne usługi dydaktyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Obecnie liczy około 40 000 studentów z Kampanii, Basilicata, Kalabrii i Apulii.

University of Ljubljana
Uniwersytet w Lublanie (Univerza v Ljubljani) jest najstarszym, największym i najlepiej ocenianym na świecie uniwersytetem w Słowenii, znajdującym się wśród 500 najlepszych uniwersytetów według rankingu ARWU Shanghai. Uczelnia została założona w 1919 roku i obejmuje 23 wydziały i 3 akademie artystyczne. Wdraża i promuje badania podstawowe i prace wdrożeniowe, dążąc do doskonałości i najwyższej jakości we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etycznych. W tych dziedzinach Uniwersytet w Lublanie jest naukowym punktem odniesienia dla społeczności słoweńskiej. Pod względem liczby studentów UL plasuje się wśród największych uczelni w Europie, z ponad 40 000 studentów. Pod względem liczby pracowników UL zaliczana jest do średniej wielkości uczelni, zatrudnia około 5700 pracowników, z czego ponad 3500 to nauczyciele akademiccy. UL promuje badania interdyscyplinarne i multidyscyplinarne, wymienia najlepsze praktyki w nauce i sztuce z innymi uniwersytetami i instytucjami naukowo-badawczymi oraz umożliwia transfer tych wyników wśród studentów i innych użytkowników. UL współpracuje z różnymi organizacjami publicznymi i prywatnymi z różnych sektorów, organizacjami państwowymi, społecznościami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Università Politecnica delle Marche
Politechnika Marche (Università Politecnica delle Marche) to włoski ośrodek uniwersytecki z siedzibą w Ankonie, założony w 1969 roku. Jest to pierwszy włoski uniwersytet, który uzyskał Zintegrowany Certyfikat Jakości zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001, co sprawia, że Uniwersytet jest regionalnym punktem odniesienia dla szkoleń włoskich i zagranicznych studentów.
Uniwersytet posiada 5 wydziałów: inżynieria, ekonomia, rolnictwo, medycyna, nauka. Z biegiem lat otwarto kilka oddziałów w innych miastach regionu, takich jak Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro i San Benedetto del Tronto.
W mieście Ankona uniwersytet dzieli się na trzy części: Monte Dago, w którym mieszczą się wydziały inżynierii, rolnictwa i nauki; Torrette, siedziba Wydziału Medycyny i Chirurgii, obok Szpitala Regionalnego w dzielnicy Torrette w mieście Ancona oraz Villarey, siedziba Wydziału Ekonomicznego, mieści się w dawnych barakach Villarey, zbudowanych w XIX wieku.
Szkoła ekonomii i biznesu: studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie ekonomii kształcą kolejnych specjalistów w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami, działającymi również na skalę międzynarodową. Student ma zapewniony dostęp do odpowiednich ogólnych i podstawowych metod naukowych, zdobywa wiedzę i umiejętności zawodowe na poziomie: administracja i zarządzanie przedsiębiorstwami, marketing i zarządzanie działaniami komercyjnymi, finanse, organizacja biznesu, handel międzynarodowy, pośrednicy finansowi, zarządzanie złożonymi strukturami w sektorze opieki zdrowotnej, a ogólniej w administracji publicznej.

University of Peloponnese
Uniwersytet Peloponez został ustanowiony dekretem prezydenckim 13/2000. Ma siedzibę w Trypolisie ifunkcjonuje na poziomie szkół zintegrowanych w pięciu stolicach prefektur Peloponezu. Uczelnia została zainaugurowana 20 września 2002 r. otwarciem Katedry Informatyki i Techniki oraz Katedry Telekomunikacji School of Science and Technology. Celem Uniwersytetu Peloponez jest wnoszenie twórczego wkładu w rozwój szkolnictwa wyższego w regionie greckim, dzięki wysokim standardom jakości, które spełniają program studiów, badań i nauczania we współczesnym kontekście międzynarodowym i europejskim.

University of Patras
UPatras jest jedną z wiodących instytucji badawczych i dydaktycznych oraz czwartą co do wielkości w Grecji, nieustannie dążącą do doskonałości poprzez tworzenie, wykorzystywanie, transfer i stosowanie wiedzy. Jej sukces opiera się na silnym partnerstwie ze studentami i kadrą akademicką oraz wyraźnym nacisku na wysokie wyniki, wzmacniając pozycję UPatras jako światowej klasy uniwersytetu o silnej reputacji akademickiej i zaangażowaniu w doskonałość. Niektóre z jej wydziałów, laboratoriów i klinik zostały wyznaczone jako centra doskonałości na podstawie międzynarodowych ocen. UPatras znajduje się w grupie 701-750 najlepszych uniwersytetów na świecie, według rankingu QS World University Ranking z 2018 r. oraz w odpowiednim rankingu wydziałów między 151-200 dla Inżynierii Lądowej i Konstrukcyjnej, 201-250 dla Inżynierii Chemicznej, 201-250 dla Inżynierii Mechanicznej i 401-450 dla Medycyny. UPatras zajmuje 341. miejsce na świecie pod względem cytowań według wydziałów według systemu QS World Ranking oraz 486. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 581. pod względem doskonałości, według Webometrics. Zajmuje również 4. miejsce w kraju i 3. pod względem cytowanych badań. UPatras jest bardzo aktywna w obszarze badań i ma reputację prowadzenia innowacyjnych i wysokiej jakości badań. Działalność badawcza Uczelni wspierana jest przez politykę promującą doskonałość i tworzenie odpowiedniego środowiska badawczego. Finansowanie badań w UPatras jest zarządzane przez Komitet Badawczy zgodnie z Przewodnikiem zarządzania finansowaniem badań. Firma UPatras podpisała Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy ich rekrutacji oraz prowadzi Centrum Obsługi EURAXESS. Ponadto, Senat powołał specjalną komisję do spraw etyki badań naukowych. UPatras wspiera działalność badawczą swoich członków poprzez scentralizowaną infrastrukturę oraz stypendia/dotacje z własnych środków. Kontekstowo Uczelnia oferuje specjalistyczne laboratoria oraz usługi doradcze na kontraktach z podmiotami i firmami z sektora publicznego lub prywatnego. UPatras zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby publikacji wśród greckich uniwersytetów, zarządza 23,7 mln euro funduszy na badania i wspiera 1598 naukowców.

University of Primorska
University of Primorska (UP) został założony w 2003 roku jako trzeci uniwersytet w Słowenii. Głównymi celami są generowanie i transfer wiedzy opartej na badaniach i innowacjach oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i europejskiego. Działalność UP obejmuje oferowanie programów nauczania na trzech poziomach, obejmujących studentów w projektach badawczych i naukowców na szkoleniach, oraz rozwijanie silnych międzynarodowych relacji i sieci badawczych i szkoleniowych. Wydział Pedagogiczny (UP PEF), bezpośrednio zaangażowany w działania projektowe, ma za swoją misję szkolenie i dalsze kształcenie pedagogów, nauczycieli i innych pracowników przedszkoli, szkół i innych instytucji edukacyjnych. Na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Primorska pracuje obecnie 102 profesorów i naukowców. W roku akademickim 2019/2020 na studia licencjackie i podyplomowe przyjęło 1718 studentów. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Primorska z sukcesem zrealizował kilka projektów krajowych i międzynarodowych.

Universitat Rovira i Virgili
Universitat Rovira i Virgili (URV) to publiczny uniwersytet składający się z 24 wydziałów badawczych, które co roku przyjmują 12000 studentów studiów licencjackich, 2000 studentów magisterskich i 1200 doktorantów. URV charakteryzuje model zrównoważonego zaangażowania w badania i szkolenia. Uczelnia pozycjonuje się wśród pierwszych pięciu hiszpańskich uniwersytetów pod względem wyników badań według kilku krajowych klasyfikacji i uzyskała międzynarodowe uznanie w wielu rankingach. URV kieruje się Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks) otrzymał znak HR Excellence in Research. URV ma silne powiązania z innymi organizacjami badawczymi z południa Katalonii. Jest kluczowym uczestnikiem katalońskiego wdrażania europejskiej strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Uczelnia jest obecnie beneficjentem jednych z najważniejszych programów finansowania z katalońskiego programu regionalnego UE (RIS3CAT) w celu skutecznego transferu wiedzy o dużym wpływie na społeczeństwo. Aby zintensyfikować swoją obecność i wzmocnić relacje międzynarodowe, URV jest aktywnym członkiem sieci AURORA, platformy sieci uniwersyteckiej oferującej swoim członkom możliwości współpracy w kluczowych obszarach tematycznych oraz poprzez mobilność i współpracę studentów, naukowców i administratorów.
URV składa się z 12 wydziałów i szkół, które oferują ponad 100 programów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) w wielu dziedzinach wiedzy dla ponad 15000 studentów. Na URV wdrożono szeroki zakres studiów licencjackich, stworzonych w celu zaspokojenia potrzeb i aspiracji edukacyjnych lokalnych społeczności, oraz skonsolidowano ofertę studiów podyplomowych, która jest zgodna z działalnością grup badawczych i maksymalizująca zasięgi krajowy i międzynarodowy. Oferta edukacyjna dąży do osiągnięcia celów kształtowania określonych w kompetencji i umiejętności oraz zawiera mechanizmy zapewniające jakość uzyskanej certyfikacji. Aby wypełnić misję Uczelni w zakresie generowania wiedzy i skutecznie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa w obecnym kontekście kryzysu i przeformułowania modelu rozwoju gospodarczego, URV prowadzi aktywną politykę, której celem jest wzmocnienie profilu badawczego instytucji poprzez zwiększenie dostrzegalności, szczególne wsparcie dla BRI oraz wewnętrzne i zewnętrzne uznanie personelu badawczego we wszystkich obszarach wiedzy. W latach 2014 – 2016 URV otrzymało 48 projektów, z których w 9 jest koordynatorem.
  1. PODPISANIE POROZUMIENIA, które będzie można pobrać ze strony internetowej projektu, aby sformalizować wielopodmiotowe partnerstwo strategiczne i umożliwić zaangażowanie i agregację nowych podmiotów i interesariuszy ze środowisk akademickich, edukacyjnych, systemów społecznych i instytucjonalnych regionów europejskich w celu wdrażania wyników projektów i rozpowszechniania ich przyjęcia w sektorze szkolnictwa wyższego w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i dążenia do doskonałości w rozwoju uczenia się, nauczania i umiejętności.
  2. ROZWÓJ I SYSTEMATYCZNE PRZYJĘCIE PROGRAMU NAUCZANIA, jako ramy dydaktycznej „szkolenia trenerów”, innowacyjnej i zgodnej z rzeczywistymi potrzebami podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, aby umożliwić im zdobycie opisanego zestawu umiejętności Hi-Teacher niezbędnego do projektowania, dostarczania i oceny procesów uczenia się studentów zaprojektowanych, prowadzonych i wdrażanych na odległość w trybie online.
  3. WSPÓLNE STWORZENIE OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH, w formie materiałów wideo, przy użyciu technik Chroma Key w połączeniu z myśleniem wizualnym, dających korzyści nauczycielom akademickim w doskonaleniu umiejętności związanych z technikami szkolenia przy użyciu innowacyjnych narzędzi i metodyk.
  4. Stworzenie i rozwój, nawet po zakończeniu projektu, MIĘDZYNARODOWEJ SIECI NAUCZYCIELI EUROPEJSKICH, która skonsoliduje i będzie aktywować aktywne działania nauczycieli poprzez działania upowszechniające, w tym poprzez kanały społecznościowe; sieć ta zostanie rozszerzona na innych europejskich nauczycieli, aby powielić eksperymentalne podejście metodyczne w nowych obszarach akademickich, geograficznych i kulturowych.
  5. Systemowe przyjęcie w szkolnictwie wyższym wspólnego Hi-PODRĘCZNIKA innowacji metodycznych skoncentrowanych na Edukacji Filmowej (©CONFORM), na dydaktyce opartej na grach, logikach projektowania instruktażowego do budowy dydaktycznego podręcznika, wraz za studiami przypadków i narzędziami wspierającymi, aby przeszkoleni nauczyciele mogli eksperymentować i powtarzać sesje nauczania na odległość z wysoką wartością dodaną w zakresie metodyki i technologii, z korzyścią dla społeczności studentów z różnych dyscyplin.

 

hi-teach@unisa.it

 

Dostępne zasoby będą się pojawiać wraz z rozwojem projektu.

Nowe ramy nauczania trenerów w erze post-covid

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.