Ranking Uczelni Akademickich tworzony jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Zestawienia są przygotowywane są na podstawie ośmiu grup kryteriów: prestiżu wśród pracodawców i kadry akademickiej, potencjału naukowego, efektywności naukowej, publikacji naukowych, innowacyjności, warunków kształcenia i umiędzynarodowienia studiów.


22. miejsce na wszystkie uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe
 2. miejsce
wśród uczelni ekonomicznych
12. miejsce
w ogólnopolskim zestawieniu w kategorii "Prestiż pracodawców" (miejsce 6. w województwie wielkopolskim)


W zestawieniu najwyżej oceniano prestiż uczelni oraz jej potencjał naukowy. 


Ponadto Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 47 głównych kierunków studiów realizowanych na polskich uczelniach wyższych. Wśród kierunków z oferty edukacyjnej UEP najwyżej oceniono:

"ekonomię" na Wydziale Ekonomii - miejsce 3.

"zarządzanie" na Wydziale Zarządzania - miejsce 4.

"finanse i rachunkowość" na Wydziale Ekonomii - miejsce 5.

                                              na Wydziale Zarządzania - miejsce 6.

12. miejsce na świecie
  6. miejsce w Europie w Ranking Web of Business Schools
Międzynarodowy ranking Eduniversal
3. miejsce - "TOP business school with strong global influence"

21 programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA