12 grudnia 2017 r. odbył się Dzień Wolontariatu na UEP, którego założeniem było przybliżenie idei wolontariatu realizowanego przez różne środowiska (biznesowe, pozarządowe, studenckie). Oprócz prelekcji osób związanych z biznesem, pozarządową działalnością charytatywną oraz pracowników UEP, odbyła się zbiórka koleżeńska w celu wsparcia jednego z poznańskich stowarzyszeń. 


Miło jest nam poinformować, że na naszej Uczelni jest wiele osób, dla których wyciągnięcie dłoni do osób w potrzebie jest tak naturalne jak podanie dłoni na powitanie. Cel został osiągnięty, a nawet przerósł oczekiwania organizatorów! Uzyskane wsparcie finansowe ze zbiórki koleżeńskiej, w kwocie 2.228,51 złotych, pozwoli na zakup dwóch pralek dla podopiecznych ośrodka Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne”.


Dziękujemy pracownikom i studentom za chęć niesienia pomocy innym!